SPIRAL project

Spiral beoogt de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s voor toekomstige leraren primair onderwijs te verbeteren door een kader voor te scheppen wat elke deelnemende opleiding in staat stelt een gemeenschappelijk referentiekader, opgebouwd uit  evaluatieformats, kwaliteitskaarten, vaardigheidskaarten en een mobiliteitsgids, aan te passen aan de procedures en kwaliteitsstandaarden van hun eigen land. Trainigssessies binnen dit project  in het buitenland voor zowel stafleden als lerarenopleiders zullen de kwalitieit van de opleidingsprogramma’s voor leraren primair onderwijs  In Europesche instituten voor hoger onderwijs, kwalitatief versterken. Het zal ieder land beter in staat stellen hun  eigen opleidingsprogramma’s  adaptiever te maken en een stage in het buiteland als onderdeel in hun curriculum op te nemen met als doel deze buitenlandstage een zo belangrijk en verplichtend mogelijk karakter te geven  om zo tegemoet te komen aan  de behoeften van het leraarschap vandaag en in de toekomst.

Participeer in het SPIRAL project!

Je bent geïnteresseerd in het verbeteren van opleidingsprogramma’s voor toekomstige leraren primair onderwijs. Je bent ervan overtuigd dat een buitenlandstage studenten kan helpen nieuwe competenties te verwerven.

illustration_hauteJe bent geïnteresseerd in het verbeteren van opleidingsprogramma’s voor toekomstige leraren primair onderwijs. Je bent ervan overtuigd dat een buitenlandstage studenten kan helpen nieuwe competenties te verwerven.

Spiral - Partners - Universidad de Alcala-01
Spiral - Partners - Universitat Hamburg-01
Spiral - Partners - Hogeschool van Arnhem en Nijmeg-01