Join us!

Sluit je aan!

Om het behalen van doelen en resultaten te ondersteunen,  zoekt het SPIRAL partnerschap naar belanghebbenden en gebruikers in het werkveld om te participeren in het evaluatieproces van het project gedurende de looptijd met als doel het Consortium te ondersteunen bij:

 • Het  kritisch bekijken van de resultaten en mijlpalen van het project .
 • Kwaliteitsborging van producten.                                                                                       
 • Het afgestemd houden van doelen en producten met de behoeften van het werkveld.                                                                                                                  
 • Herkennen  van    kritieke punten., mogelijke risico’s en conflicterende belangen in een vroeg stadium en de organisatie hiervan op de hoogte stellen.   

Het SPIRAL Partnerschap nodigt u uit om deel te nemen aan dit project an betrokken te raken op verscheidene niveau’s, afhankelijk van uw tijd en interesse, een beroep doende op alle belanghebbenden en gebruikers om bij te dragen aan evaluatie en peerreview van activiteiten uitgevoerd gedurende dit project door:

 • Actief bijdragen aan onze activiteiten via de website en netwerken (discussies, online onderzoeken etc.) om de benodigde kennis  te ontwikkelen om SPIRAL tot een  succesvol en nuttig project  in het werkveld te maken.
 • Door deelname aan de herzienings- en waarderings workshops met betrekking tot de volgrnde thema’s:
 • Competenties voor leraren Primair Onderwijs (Brighton, 10 juni 2016)
 • Curriculum en leermiddelen (TBC, zomer 2017)
 • Vaststellen van bereikt effect en aanbevelingen geven (TBC, zomer 2018)

Als je deel wilt nemen en onderdeel wilt uitmaken van de SPIRAL Adviesraad of als je meer wilt weten over mogelijke deelname, stuur dan alsjeblieft je gegevens:  Instituut of schoolbestuur (indien van toepassing),  sector, adres, naam, functie en emailadres naar Thomas Arrbouet: arbouet@ciep.fr

To nu to kan het partnerschap rekenen op:

 • Balfour Primary School, United Kingdom
 • Blinkertschool, Netherlands
 • St Nicolas Primary School, United Kingdom
 • Pädagogische Hochschule Weingarten, Germany
 • European Center for Modern Languages, Austria
 • British Council France, France
 • Symposion network, Netherlands
 • Association nationale des Ceméa, France
 • Réseau national des ESPE, France
 • University of Aveiro, Portugal
 • University of Luxemburg, Luxemburg
 • University Sorbonne Nouvelle Paris 3, France
 • Instituto de Educaçao, Portugal
 • University of Jyväskylä, Finland
 • Academy of Caen, France
 • Comunidad de Madrid, Spain
 • Ministry of Education, France
 • Ministry of Education, Estonia
Spiral - Partners - Universidad de Alcala-01
Spiral - Partners - Universitat Hamburg-01
Spiral - Partners - Hogeschool van Arnhem en Nijmeg-01