Partners

Met speciale dank aan onze partners

Het Centre international d’études pédagogiques (CIEP) , opgericht in 194, en sinds 1987 een nationaal instituut, wordt zowel in Frankrijk als daarbuiten erkend voor haar kunde op het terrein van expert evaluatie, training assessment en management van internationale projecten. Het CIEP is een publieke sleutelfiguur onder auspiciën van het ministerie van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek. Daarnaast is het de belangrijkste operationele partner van het ministerie van Buitenlandse zaken en internationale. Het is een publiek referentie orgaan op internationaal niveau op het terrein van opleiding en onderwijs. haar belangrijkste missie is Franse expertise op dit terrein te promoten.

Paris Sorbonne University is the main inheritor of the old Sorbonne, which dates back to the 13th century. It was one of the first universities in the world. The “ESPE Paris” is the University Paris Sorbonne’s School of Education and the University’s primary school teacher-training institute. It was officially created in September 2013 to replace the former “IUFM” (Institut universitaire de formation des maîtres), a school which was in charge of teacher training but was independent from universities. In partnership with all Paris-based universities, the “ESPE” offers and delivers Master’s degree programmes in teacher education which are profession-oriented, recruitment-oriented and research-oriented.

Spiral - Partners - UNICAEN ESPE-01

De universiteit van Caen Basse-Normandie-Unicaen, opgericht in 1432, is een van de oudse Franse universiteiten. CAEN ESPE is een instituut voor Hoger Onderwijs, volledig gelieerd aan de universiteit van Caen Basse Normandy. er wordt een tweejarige master verzorgd (MEEF: métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ) in vier richtingen: leraar primair onderwijs, leraar voortgezet onderwijs (inclusief school bibliothecaris en leraren beroepsonderwijs), pastoraal werk en in slechts twee jaar: training engineering en supervisie met 4 opties (train de trainer, cultuur bemiddeling, SEN onderwijs en touristische educatie). Haar missie omvat de initiële en in-service trainingvan lerarenvan voorschools tot master studenten.

Spiral - Partners - University of Brighton-01

De universteit van Brighton is een leergemeenschap van 21.600 studenten en 2.600 stafleden. De brighton universiteit van educatie is een van de UK’s grootste aanbieders van opleiding en scholing voor leraren en andere professionals in leren en ontwikkeling. Onze cursussen en ons onderzoek omvatten alle fases van leren en ontwikkeling van voorschoolse educatie tot volwassen educatie. We hebben al meer dan 100 jaar leraren opgeleid en hebben een vast team van meer dan onderzoeks experts. gemiddeld hebben we 2.500 geregistreerde studenten binnen de opleiding. Het onderwijs onderzoekscentrum binne de hogeschool voor educatie genereert nieuwe kennisover leren en onderwijzen welke zowel nationaal als internationaal toegepast kan worden om deze missie te ondersteunen en om sociale gelijkheid en denocratie een stem te geven.

Spiral - Partners - Universidad de Alcala-01

De universiteit van Alcalá is een UNESCO werelderfgoed locatie en een van de oudste Europese universiteiten daterend van 20 mei 1293, welke datum het onstaan van de algemene studieruchting van het instituut markeert. In 1499 breidde kardinaal Cisneros het aantal studies van het instituut uit met het oprichten van een Hoger College, wat later de universteit van Alcalá is geworden, en werd daarmee een van de eerste voorbeelden van een universiteitsstad. Vandaag de dag is de universiteit van Alcalá een modern instituut welk een breed spectrum aan bachelor en masterorigramma’s biedt, afgestemd op het europese hoger onderwijs en het beslaat alle kennisgebieden, van humanitoria tot enigenreering en can sociale wetenschappen tot experimentele en biomedische wetenschappen. ONgeveer 28.00 studenten waarvan 19.00 bachelor- en ongeveer 9.000 masterstudenten volgen momenteel hun opleiding op de universiteit van Alcalá.

Spiral - Partners - Hogeschool van Arnhem en Nijmeg-01

De HAN universiteit van toegepast wetenschappen biedt opleidingsprogramma’s voor ongeveer 30.000 studenten op de volgende terreinen: Educatie, Sociale Wetenschappen, Handel, Communicatie, Bedrijfskunde, Rechten, Econimie, Techniek, Stedelijke planologie, Toegepaste wetenschappen, ICT en communicatie, Gezondheid, Verpleegkunde en Sport en Beweging. Een van de  onderwijskundige uitgangspunten van de Faculteit Educatie is het vanuit een mondiaal perspectief ontwikkelen van de  kennis en vaardigheden van de studenten en daarom is internationalisering een speerpunt binnen de HAN. Het in het huidige curriculum opnemen van internationale leeractiviteiten is een belangrijke doelstelling. Dit maakt het voor studenten mogelijk om op de campus te werken aan hun internationale en interculturele vaardigheden. Onze werkwijze is daarom om internationalisering in te bedden in de initiële opleiding zodat we alle studenten bereiken. We hebben de volgende vier speerpunten in de lopende curricula geïncorpereerd:    Taalvaardigheden, interculturele competenties, wereldburgerschap en vergelijkend onderzoeksvaardigheden.

De universiteit van Hamburg is opgericht in 1919. Het is het grootste onderzoeks- en opleidingsinstituut in het noorden van Duitsluid. De Universiteit van Hamburg biedt ongeveer 170 bachelor programma’s. De universiteit heeft op verschillende interdisciplinaire terreinen onderzoek reputatie gevestigd en onderhoudt een uitgebreid netwerk van academische samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal gebied. Bovenop verschillende excellente clustergeboeden (bijvoorbeeld op het terrein van klimaat onderzoek), omvatten de UH’s belangrijkste onderzoeksterreinen meertaligheid en heterogeniteit en onderwijs, twee hoofd onderzoeksterreinen welke sterk verbonden zijn met de huidige toepassing.

Spiral - Partners - Universidad de Alcala-01
Spiral - Partners - Universitat Hamburg-01
Spiral - Partners - Hogeschool van Arnhem en Nijmeg-01