Results

Resultaten

Opbrengst 1 – Onderzoek naar praktijksituaties van geïntegreerde theorie-praktijk opleidingsprogramma’s in Europa

Het onderzoek geeft een overzicht op de inhoud en werkwijze van geïntegreerde theorie-praktijk opleidingsprogramma’s  voor leraren Primair Onderwijs  in de SPIRAL partner landen.

Opbrengst 2 – het SPIRAL Gemeenschappelijk Referentiekader

Het Gemeenschappelijk Referentiekader is een instrument ontwikkeld voor stagiaires, opleiders en opleidingsinstituten in Europa met bachelor lerarenopleidingen. Het voorziet in een handleiding om praktische instrumenten te verzamelen. Het beoogde doel is om de integratie van buitenlandstages in het opleidingsprogramma te ondersteunen.

Het Gemeenschappelijk Referentiekader kent verschillende bijlagen:

Opbrengst 3 – Electronische Leeromgeving

De Electronische Leeromgeving maakt het voor leraren in opleiding mogelijk de opbrengst van een buitenlandstage te maximaliseren. De drie online modules: ‘Vooraf’, ‘Tijdens’, en  ‘Achteraf’ helpen hen en hun mentoren de opbrengst van de stage vast te leggen. De modules ondersteunen het reflecteren over de stage-ervaring door de studenten en het beoordelen door docenten van de stageperiode van hun studenten die in het buitenland is doorgebracht.

Opbrengst 4 – Effectonderzoek

Het Effectonderzoek analyseert het effect van een twee weken durende buitenlandstage voor toekomstige leraren. Gedurende de looptijd van het SPIRAL project hebben 90 studenten in een school in het buitenland stage gelopen.

Opbrengst 5 – Aanbevelingen

De aanbevelingen van de SPIRAL partners worden gedaan op basis van een driejarige internationale samenwerking  die zowel de plaatsing van 90 studenten in buitenlandse scholen en de uitwisseling van 15 lerarenopleiders behelsde, als ook op basis van de resultaten van een grondig onderzoek naar het effect van dergelijke stages. Deze aanbevelingen maken de behoeften van aankomende leraren basisonderwijs om hun opleidingsprogramma’s aan te passen aan het veranderende landschap van het beroep van leraar primair Onderwijs in de 21ste eeuw door jonge beroepsbeoefenaars  uit te rusten  met de benodigde professionele, linguïstische en interculturele vaardigheden om het primair onderwijs te kunnen moderniseren, bespreekbaar.

Spiral - Partners - Universidad de Alcala-01
Spiral - Partners - Universitat Hamburg-01
Spiral - Partners - Hogeschool van Arnhem en Nijmeg-01